Nog een jaar voor transitie naar nieuwe versies ISO 9001 en 14001

Het is 15 september 2017, nog precies 1 jaar tot de uiterste datum waarop alle organisaties, die hun certificaat op basis van ISO 9001:2008 en/of ISO 14001:2004 willen behouden, opnieuw gecertificeerd moeten zijn tegen de 2015-versie van deze managementsysteemnormen.

 

De 2015-versies van ISO 9001 en 14001 sluiten beter dan ooit te voren aan bij de manier waarop succesvolle en op de toekomstgerichte organisaties en bedrijven opereren. Met aandacht voor de invloed van context en stakeholders, goed leiderschap, het belang van risicogebaseerd denken en handelen en het beheersen en verbeteren van bedrijfsprocessen. De basis voor steeds betere producten en diensten, tevreden klanten en milieuprestaties die bijdragen aan een duurzame samenleving. 

 

Voordelen van certificatie

Voordelen van certificatie tegen de nieuwe normen zijn onder meer:

  • Duidelijk signaal naar bestaande en potentiële klanten, leveranciers en andere belanghebbenden dat de organisatie zich committeert aan internationele standaarden;
  • Toegang tot de (internationale) markt;
  • Solide basis voor het voldoen aan wettelijke en andere vereisten;
  • Toekomstbestendig en op duurzaamheid gericht ondernemerschap

 

Bedenk wat de consequenties zijn wanneer uw organisatie zich niet binnen de deadline laat hercertificeren en het huidige certificaat zijn geldigheid verliest. Dit kan leiden tot verlies van klanten, aanbestedingen en imagoschade. Wilt u informatie over Bureau M&o voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.