VCA 2017/6.0

Hoe kan mijn bedrijf een VCA-certificaat behalen?

 

De VGM Checklist Aannemers (VCA)

De VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers is ontstaan uit een aantal eisen die grote opdrachtgevers zoals Shell en ESSO aan (onder)aannemers stelden op het gebied van veiligheid en milieu. Met deze eisen trachtten de opdrachtgevers de veiligheid en zorg voor het milieu op hun bedrijfsterreinen op een goede manier te organiseren.

 

Steeds meer opdrachtgevers gingen ertoe over om van aannemers te verlangen dat zij op het gebied van veiligheid en milieu in staat waren te voldoen aan een aantal eisen. Op een bepaald moment heeft een onafhankelijk college eisen vastgesteld die gelden als basis voor veilig, gezond en milieuverantwoord werken. De eisen zijn als vragen opgenomen in een checklist, die men kan gebruiken om te controleren of men aan deze eisen voldoet. De VGM Checklist Aannemers, kortweg VCA, was geboren.

 

VCA-certificaten en VCA-certificatie

De VGM Checklist Aannemers is opgedeeld in 11 hoofdstukken, die weer zijn onderverdeeld in paragrafen met vragen. Onder deze hoofdstukken vallen paragrafen met “must” vragen en aanvullende vragen. De soorten vragen zijn van belang voor het “soort” certificaat.

 

Er zijn drie soorten VCA-certificaten: VCA*, VCA** en VCA Petrochemie.

VCA*-certificering

  • Voldoen aan 23 mustvragen

VCA**-certificering:

  • Voldoen aan 27 mustvragen

  • Voldoen aan vier van de acht aanvullende vragen

VCA Petrochemie certificering:

  • Voldoen aan alle 33 VCA Petrochemie mustvragen

  • Voldoen aan één van de twee aanvullende vragen

Nadat uw veiligheidssysteem is opgezet en geïmplementeerd, kan men na drie maanden een audit laten uitvoeren door een certificatie instelling. Het certificatieonderzoek bestaat uit een documentatiebeoordeling en een toetsing van de implementatie. Na succesvolle voltooiing van de evaluatie zal de certificatie instelling een VCA-certificaat afgeven.