Branches waarin we actief zijn

Industrie

Bouw  |  Kansen en risico's in deze sector:

Focus op faalkosten

Duidelijk definiëren van overdrachtsmomenten

Veiligheidsbewustzijn /  Safety Culture Ladder 

Volledigheid VGM-projectplannen en TRA

Aansprakelijkheid tijdens het bouwproces

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 januari 2024

Transport & Logistiek  |  Kansen en risico's in deze sector:

 

Digitalisering 

Planning & realisatie

Deskundigheid medewerkers

Onderhoud bedrijfsmiddelen

Dienstverlening  |  Kansen en risico's in deze sector:

 

Beveiliging van informatie en data

Borging kennis van medewerkers en processen

Snel kunnen inspelen op ontwikkelingen in de markt

Planning & control