ISO 14001:2015

Wat is een ISO 14001  certificering? 

Milieuzorgsysteem

Een milieuzorgsysteem is (bij voorkeur) een onderdeel van het aanwezige managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied.

 

Door middel van een milieuzorgsysteem wordt:

structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering
voldaan aan wet- en regelgeving en het beheersen van milieurisico's
gestreefd naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van uw organisatie

 

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieuzorgsysteem moet voldoen. 

Beheersing van milieurisico’s

Met behulp van een milieuzorgsysteem kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en verminderd worden. Hierdoor kan op kosten worden bespaard (bijvoorbeeld voor energie, water en grondstoffen). Bovendien is een milieuzorgsysteem ook goed bruikbaar ter motivatie van de werknemers aan de totale milieuprestatie van de onderneming. 

Voordelen van een milieuzorgsysteem

De voordelen van het certificeren van uw milieuzorgsysteem zijn:

formele bevestiging van een goed werkend managementsysteem door een onafhankelijk en erkend certificatiebureau
communicatiemiddel naar klanten, toeleveranciers en overige belanghebbenden
een sterk communicatiemiddel naar de overheid in verband met milieuregelgeving
versterken van de concurrentiepositie en het milieu-imago
stimulans tot verdere verbetering van de milieuprestaties van de onderneming en het milieuzorgsysteem.

 

U kunt geheel vrijblijvend een oriënterend gesprek aanvragen met één van onze adviseurs, zodat deze samen met u de kaders kan vaststellen. De adviseurs van Bureau M&O stellen advies met betrekking tot het opzetten en implementeren op, dat volledig is afgestemd op uw situatie.