ISO 9001:2015

Hoe kan mijn bedrijf een ISO 9001 certificaat behalen? 

Kwaliteit

Uw klanten willen erop kunnen vertrouwen dat de leverancier in staat is de door hen verlangde kwaliteit van producten te leveren. Voor uw onderneming, instelling of andersoortige organisatie is het dus van groot belang dat de producten voortdurend aan de eisen en aan de achterliggende behoeften van uw klanten voldoen. 

Procesbeheersing

Teleurstellingen over de kwaliteit van een geleverd product worden vaak veroorzaakt doordat een organisatie te weinig aandacht besteedt aan wat haar klant werkelijk wil, de daarvoor relevante (productie)processen, de wisselwerking ertussen en ook aan de daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

Doelgericht

Al deze aspecten kunnen worden beheerst en verbeterd met behulp van een modern ingericht kwaliteitsmanagementsysteem. De motivatie van directies om een doelmatig en efficiënt kwaliteitsmanagementsysteem te implementeren is daarom groter dan ooit.

De door u opgestelde (beheers)doelstellingen geeft uw organisatie inzicht in de prestaties van uw processen. U bent in staat om te beoordelen of uw bedrijf goed presteert.  

Voordelen van een ISO 9001 kwaliteitssysteem 

ISO 9001 is een praktische toepassing voor het beheersen en verbeteren van uw bedrijfsprocessen.
Het geeft vertrouwen aan uw klanten.
Er kunnen nieuwe marktkansen worden geschept of er kan marktaandeel behouden worden.
Het geeft houvast om uw organisatie te besturen.
U heeft duidelijker inzicht in uw doelstellingen en de verwachtingen van uw klanten. 

Waarom Bureau M&O?

Bureau M&O geeft advies om een kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten wat op uw situatie is afgestemd en die bijdraagt om uw organisatie op een effectieve wijze te sturen. U kunt geheel vrijblijvend een oriënterend gesprek aanvragen met een van onze adviseurs, zodat hij samen met u de kaders van het kwaliteitsprogramma kan vaststellen.